СТОРНО ОПЕРАЦИЯ ЗА DAISY 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА да сторнирате касова бележка трябва да имате касова наличност в касовият апарат , ако нямате трябва
да въведете служебно сумата която ще сторнирате, в противен случай касовият апарат ще ви изпише че нямате касова наличност!
 
1.ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
 
С БУТОН М ОТИВАМЕ В РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ И ВЛИЗАМЕ С ПАРОЛА 9999 И БУТОН CLK
НАТИСКАМЕ БУТОНИТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА 92 , задържате бутон ALT И НАТИСКАТЕ ЕДНОКРАТНО БУТОН VD
НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ N:ДОКУМЕНТ (номера на документа е отляво на датата на грешната касова бележка)
въвеждате го и натискате бутон STL СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ ДТАТА И ЧАСА ОТ ГРЕШНАТА КАСОВА БЕЛЕЖКА! И НАТИСКАТЕ 
БУТОН TL ,СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕРА НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ОТ КАСОВАТА БЕЛЖКА (ДОЛУ В ДЯСНО 36........)
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НАТИСКАТЕ STL И НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ СТОРНО И 0,00   , ВЪВЕЖДАТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА ГРЕШНАТА СУМА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
 И ИЗБИРАТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОТ КОЙТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНАТА БЕЛЕЖКА И НАТИСКАТЕ TL (ЗАБЕЛЕЖКА ВЪВЕЖДАНЕТО НА СУМА И ИЗБИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ ИЛИ АРТИКУЛ Е СТАНДАРТНО КАКТО СИ ПУСКАТЕ НОРМАЛНА КАСОВА БЕЛЕЖКА, АКО ИМАТЕ ПОВЕЧЕ АРТИКУЛИ ИЛИ ДЕПАРТАМЕНТИ И ТЯХ СИ ВЪВЕЖДАТЕ ПРЕЗ КЛАВИАТУРАТА ТАКА КАКТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНИЯТ ФИСКАЛЕН БОН)
ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТА СТОРНО БОН КОЙТО ПРЕКРЕПЕТЕ КЪМ ГРЕШНИЯТ БОН  !
 
 
2.СТОРНО ЗАРЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
 
С БУТОН М ОТИВАМЕ В РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ И ВЛИЗАМЕ С ПАРОЛА 9999 И БУТОН CLK
НАТИСКАМЕ БУТОНИТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА 91 ALT И VD
НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ N:ДОКУМЕНТ (номера на документа е отляво на датата на грешната касова бележка)
въвеждате го и натискате бутон STL СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ ДТАТА И ЧАСА ОТ ГРЕШНАТА КАСОВА БЕЛЕЖКА! И НАТИСКАТЕ 
БУТОН TL ,СЛЕД КОЕТО ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕРА НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ОТ КАСОВАТА БЕЛЖКА (ДОЛУ В ДЯСНО 36........)
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НАТИСКАТЕ STL И НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ ИЗПИШЕ СТОРНО И 0,00   , ВЪВЕЖДАТЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА ГРЕШНАТА СУМА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
 И ИЗБИРАТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОТ КОЙТО СТЕ ПУСНАЛИ ГРЕШНАТА БЕЛЕЖКА И НАТИСКАТЕ TL
ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТА СТОРНО БОН КОЙТО ПРЕКРЕПЕТЕ КЪМ ГРЕШНИЯТ БОН  !