Търговски-софтуер ТИС КАРАТ FULLver. (Код: )

ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ "ТИС КАРАТ 3.0.0.284 И 3.0.0.285 ВЕРСИИ" СА РЕГИСТРИРАНА В НАП И ОТГОВАРЯТ НА НАРЕДБА Н-18, ДВ. бр.80 от 28.09.2018г.

Без такси за активация, Без облачно пространство ! Заплаща се еднократно!!!

Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:

 • магазини за хранителни стоки
 • магазини за промишлени стоки
 • павилиони
 • складове
 • ресторанти
 • бързо хранене
 • офиси
 • цехове за производство
 • Търговската информационна система ТИСКАРАТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и движенията на стоки и парични потоци в търговските обекти и е съобразена с всички функционални изисквания, съгласно измененията на наредба Н-18, касаеща изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО)и ползвателите на такъв софтуер.

  ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: Съгласно новите изисквания, ползвателя на системата трябва да декларира използването на „ТИС КАРАТ”в 7 дневен срок на сайта на НАП в декларация с електронен подпис.Същото важи и за приключване на работа в търговски обект, където се използва СУПТО.

  ВАЖНО: Съгласно новите изисквания към СУПТО, ТИС КАРАТ не може да работи без свързано ФУ (фискално устройство), което задължително трябва да е в готовност. В противен случай всички функции по продажби ще бъдат блокирани до остраняване на неизправностите и възстановяване свързаността с ФУ на съответните работни места. Свързаността на ТИС КАРАТ с ФУ се осъществява по протокол за комуникация на съответния производител в реално време. След блокиране на функциите по продажба , за които се изисква издаване на фискален бон се извежда статус на ФУ , в който е указана причината за блокировката и работата може да продължи само след привеждането на ФУ в готовност. При невъзможност за остраняване на проблема трябва да се потърси помощта на сервизен техник или приключване на продажбата на друга работна станция с изправно ФУ. В противен случай, операцията по продажба, за която е отнет УНП (уникален пореден номер) ще бъде приключена  и записана в БД със статус – анулирана продажба. В случаите, когато в търговския обект няма друго фискално устройство работата може да продължи с касови бележки от кочан, съгласно сроковете, разписани в измененията на наредба Н-18. Касовите бележки от кочан е задължително да се премаркират след остраняване на проблема като обща сума за деня в СУПТО, а оттам и в съответното ФУ, на което се извършват продажбите в търговския обект

  ТИС КАРАТ е предназначена за управление на продажбите и всички останали функции, касаещи пълното управление на търговски обекти от едноскладов и многоскладов тип. Вида на търговскя обект секонфигурира с бързи настройки тип магазин, ресторант или склад. Възможна е работа на смесени търговски обекти, като всяка станция за продажба можеда бъде конфигурирана за отделен тип търговски обект и да работи наотделен склад в общата БД, като между складовете могат да бъдатизвършвани трансфери на стоки във всички посоки.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support