Касови апарати

Касови апарати

Търговски софтуер

Търговски софтуер

Електронни везни

Електронни везни

Новини

23.09.2020г.
ОПЕРОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ       виж тук>>

 

eu

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Код на оперативна програма
2014BG16RFOP002
Код на приоритетна ос
BG16RFOP002-2
Код на процедура
BG16RFOP002-2.073
Код на проектно предложение
BG16RFOP002-2.073-15439
Код на договор/анекс
BG16RFOP002-2.073-15439-C01
Идентификатор на бенефициент
ЕИК: 204613458
Наименование на бенефициент
ЕС ДЖИ СЪПОРТ ЕООД
Дата на стартиране
23.09.2020
Дата на приключване
23.12.2020
   
Стойност на бюджета в лева:
Общо
10 000.00
Финансиране от ЕС
ЕФРР
8 500.00
Национално финансиране
1 500.00